Jihočeský institut celoživotního učení
Váš partner v dalším vzdělávání
Slogan Horní menu

Služby pro firemní zákazníky a spolupracující organizace

Kromě poskytování standardních IT kurzů, pořádáním rekvalifikací a školení soft skills se zabýváme také obnovou dat a poradenstvím v oblasti optimalizace IT infrastruktury zejména pro menší firemní zákazníky a spolupracující organizace.

Obnova dat a zálohování
  • řešení havarijních stavů (obnova důležitých dat z pevných disků, RAID polí a jednotek fash)
  • automatizace lokálních záloh či záloha na zabezpečený FTP server
  • migrace uživatelských dat a celých profilů včetně nastavení při upgrade na nový HW a SW
Optimalizace a rozvoj IT infrastruktury
  • rozbor efektivity dosavadního využívání IT ve firmě ve vztahu ke zjištěným potřebám
  • variantní návrhy řešení dalšího rozvoje IT v závislosti na požadavcích klienta, zejména s ohledem na dlouhodobější snižování nákladů (redukce nových chyb, zvýšení úrovně zabezpečení, snížení uživatelské a časové náročnosti, maximalizace využití stávajícho HW i SW)
  • podniková IT infrastruktura "na klíč" - instalace a konfigurace serverů, uživatelských PC, tiskáren, zajištění zálohování dat
  • vypracování srozumitelných interních IT směrnic
  • řešení problémů s IT formou telefonických konzultací, či prostřednictvím videokonferencí a vzdáleného přístupu ke klientskému počítači (MS RDP, LogMeIn, TeamViewer)
© 2013 Jihočeský institut celoživotního učení
Valid HTML 4.01 Transitional