Jihočeský institut celoživotního učení
Váš partner v dalším vzdělávání
Slogan Horní menu

Lektoři

JICU disponuje stabilizovaným týmem interních a externích lektorů. Každý z našich školitelů musel projít dvěma koly výběru, při nichž se pečlivě hodnotila nejen jeho odbornost, ale též andragogické schopnosti. Proto má nyní JICU kvalifikovaný, ochotný, komunikativní tým používající moderní metody založené na individuálním přístupu je připraven poskytnout klientům pomoc v jakékoliv fázi školení, či během konzultačních hodin.

Na konci každého kurzu získáváme od účastníků zpětnou vazbu formou anonymního dotazníku spokojenosti, která je s lektory posléze diskutována. Rovněž provádíme náhodně hospitaci (neboli návštěvy) v hodinách našich lektorů, čímž testujeme jejich kvalitu. Tímto způsobem je neustále ověřována profesionalita a schopnosti školitelského sboru.

Aby neustále zvyšoval kvalitu vzdělávání, pořádá JICU několikrát ročně bezplatné metodické semináře pro své vyučující, spolupracující organizace i (po registraci; kapacita je omezená) širší veřejnost, jež obvykle vedou lektoři třetích firem, operujících v korporátní praxi. Workshopy se zabývají různými tématy spojenými zejména s výukou IT, ale i soft skills a cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština).

Kombinace erudovaných, zkušených a bez výjimky vysokoškolsky vzdělaných lektorů, pro které je sebevzdělávání, sledování nových poznaků a trendů naprostou samozřejmostí, dobrého technického zázemí, příjemného prostředí a rovněž možnost uspořádat vzdělávací akci flexibilně přímo v prostorách klienta tak tvoří předpoklad dobrých výsledků každého kurzu.

© 2013 Jihočeský institut celoživotního učení
Valid HTML 4.01 Transitional